Mælke Pulver Udregner

Sødmælk liter

Brix %

Ønsket TS%

Ønsket Mængde liter

Vægtfylde pulver

Pulver g/liter

Pulver kg tilsæt

Vand liter tilsæt